Agro Naturtáp Kft.

Spoločnosť Agro Naturtáp Kft. začala svoju činnosť v roku 2011 s cieľom vrátiť moderné organické hnojivá vo všetkých oblastiach rastlinnej výroby na významné a dôležité miesto, ktoré im prináleží.

Naším cieľom je šíriť koncept ekologického poľnohospodárstva prostredníctvom navrátenia a obnovovania organických živín v pôde – alebo skôr navrátenia sily pôdy.  Základnou myšlienkou je ponúkať trvalo udržateľný rozvoj pre všetkých pestovateľov rastlín, okrasných rastlín a záhradkárov. Preto sme sa ponuku produktov snažili zostaviť tak, aby sme vďaka našimi odbornými a praktickými skúsenosťami poradcom poskytovali efektívne riešenia pre tradičnú, integrovanú a ekologickú rastlinnú výrobu. Okrem iného distribuujeme aj záhradnícke substráty či dekoračné predmety. Jedným zo základných bodov nášho konceptu je používanie ekologickejšej a ekonomickejšej technológie pri výrobe produktov, ktorá však zároveň zachováva vysoké nutričné hodnoty. Spoločnosťou využívajúcou pri výrobe takúto jedinečnú technológiu je talianska firma FOMET SpA.

Fomet SpA

Spoločnosť začala vyrábať organické hnojivá v obci Roverchiara v roku 1963, výlučne z humifikovaného hnoja, vo forme prášku, neskôr v roku 1972 sa v záujme zabezpečenia rastúcich požiadaviek a výroby presťahovala do nového 5-hektárového závodu. V roku 1976 rozšírením novej jedinečnej technológie neutralizujúcej vzduch a pachy zahájila výrobu hnojiva vo forme peliet. Pri spracovaní a vývoji produktov bola vždy cieľom firmy FOMET SpA aplikácia prirodzených metód a systémov v priemyselnej oblasti.

 

Metódy, ako napríklad extrakcia kontrolovaných organických látok zo selektovaného hnoja, niekoľkomesačné kontrolované fermentačné a humifikačné procesy v uzavretom prostredí. Tento koncept, ktorý nepretržite firma nasleduje, poskytuje vďaka jej výrobkom pôde jednotné doplnenie živín (zohľadňujúc rast rastlín) prispôsobené základným potrebám pôdy. Počas rokov sa vďaka tejto koncepcii ponuka produktov rozšírila o nové organické látky a hnojivá, pričom ich spoľahlivosť je naďalej garantovaná. Od roku 1973 je najväčšou firmou vyrábajúcou peletované hnojivá, kde popri výrobe vlastných produktov prebieha i neustály rozvoj.

 

Fomet Lab

Spoločnosť Fomet SpA založila v záujme nepretržitej kontroly výroby svojich produktov vlastné laboratórium, a tak dokáže rýchlo vyhodnotiť všetky výsledky skúšok. Hlavné úlohy laboratória Fomet L@b:

 • analýza prijatých surovín
 • analýza hotových produktov, kontrola ich súladu s požiadavkami a ich označenia v súlade so smernicami
 • analýza monitorovania životného prostredia vykonaného firmou
 • výskumná činnosť zameraná na štúdium a zlepšenie účinkov umelých hnojív na pôdu a rastliny
 • rozpustnosť a lámavosť hotových produktov
 • kompatibilita surovín v rôznych typoch miešania
 • posudzovanie produktov v interiéri, resp. za umelo vytvorených podmienok
 • skúšky klíčivosti
 • testovanie nových prípravkov
Ďalšie skúšky, ktoré môže byť potrebné vykonať počas posudzovania produktov:
 • Celkový obsah organického dusíka (N) (P2O5); Draslík rozpustný vo vode (K2O); Organický uhlík (C); Vlhkosť; pH; Obsah solí / vodivosť; Popol; Schopnosť organickej látky absorbovať vodu; Skúška lámavosti hotových produktov
 • Spoločnosť Fomet SpA sa zaviazala k nepretržitému rozvoju, pretože laboratórium Fomet L@b vo veľkej miere prispelo k zlepšeniu kontroly prijatých surovín a výstupnej kontroly hotových produktov. V roku 2013 zakúpila automatický Kjeldahlov destilačný prístroj na stanovenie obsahu rôznych druhov dusíka

AFRODITE

Aplikáciou procesu AFRODITE® spoločnosť FOMET vyrába hnojivá, ktoré pochádzajú z hnoja z miestnych hospodárstiev (hovädzí dobytok, hydina a kone).

 • Aplikáciou procesu AFRODITE® vyrába spoločnosť FOMET hnojivá, ktoré pochádzajú z hnoja z miestnych hospodárstiev (hovädzieho dobytka, hydiny a koní)
 • Vďaka aeróbnej fermentácii prebieha dozrievanie organických látok pomocou prítomných mikroorganizmov, ktoré jednotlivé zložky premenia v záujme lepšej výživy pôdy na najjednoduchšiu formu
 • Proces AFRODITE® je založený na „plynulom” mechanizme, ktorý v prvom rade zabezpečí izoláciu čerstvého hnoja v uzavretom priestore. Hnoj sa nepretržitým miešaním homogenizuje a okysličuje v záujme procesu dozrievania. Do konca tejto fázy uplynie približne 130 dní, následne sa premenené hnojivo podrobí cca 4-5 mesačnému procesu dozrievania, aby sa stalo vhodným na prípravu zmesí
 • Vo fermentačnej fáze procesu AFRODITE® je teplota organických látok neustále sledovaná. Namerané teploty vykazujú stúpajúcu tendenciu, až kým teplota nedosiahne 70 °C počas niekoľkých hodín (Reg. 1069/09), pred aj po premiešaní
 • Po fáze dozrievania nasleduje fáza miešania, počas ktorej sa v niektorých prípadoch spracované hnojivo obohacuje o ďalšie suroviny
 • Následne proces AFRODITE® zahŕňa aj fázu peletovania, balenia produktu a jeho doručenia zákazníkovi

Organic 4 Agro Kft.

Spoločnosť Organic 4 Agro Kft. je výrobca pôsobiaci od roku 2017. Naša spoločnosť disponuje neustále sa rozširujúcou ponukou produktov v oblasti záhradníckych substrátov, záhradných dekoračných predmetov, organických hnojív a bio organických hnojív, ktoré vyrába s použitím domácich a medzinárodných surovín.

Viac...

Ceritifikáty

Výrobky

Referencie