MARHA-JÓ®

Maštaľný hnoj 100%
Biokontroll
Bio Povolené v ekologickom polnohospodarstve
100% Hnoj 9 mesiacov

MARHA-JÓ®

Produkt Marha-Jó® je fermentovaný, peletovaný maštaľný hnoj vynikajúcej kvality s obsahom mikroprvkov.

Balenie:

 • 25 kg
 • 500 kg
 • Voľne ložené
Vyžiadať cenovú ponuku

Marha-Jó® zvyšuje mikrobiologickú aktivitu a vďaka vysokému obsahu organických látok v ňom zlepšuje pufračnú schopnosť pôdy, a tak sa príjem živín stáva dynamickejším.

Maštaľný hnoj Marha-Jó® obsahuje:  

 • organické látky
 • makro a mikroprvky
 • aeróbne (2.164.000.000/g) a anaeróbne (1.715.000.000/g) baktérie
 • užitočné, nenahraditeľné živiny pre mikroorganizmy  
 • nachádzajúce sa v pôde
 • vo forme peliet s priemerom 3 – 4 mm a dĺžkou 5 – 7 mm 

Okrem toho Marha-Jó® obsahuje značné množstvo aeróbnych a anaeróbnych baktérií, a takisto zlúčeniny humínových kyselín, fulvokyselín a aminokyselín, ktoré rozpúšťajú minerálne látky nachádzajúce sa v pôde, a tak ich dokážu rastliny prijímať v omnoho väčšom množstve. Vďaka lepšiemu zásobovaniu živinami môžeme očakávať nárast produkcie a zlepšenie výživových hodnôt rastlín. Chceme ešte vyzdvihnúť obsah Mn (350 mg/kg) a Zn (280 mg/kg) v našom produkte.

Marha-Jó® je schválený výrobok, ktorý je vyrábaný v zmysle nariadenia ES č. 1774/2002 týkajúceho sa spracovania živočíšnych vedľajších produktov.

Odporúčaná aplikácia:

 • Poľnohospodárske plodiny: 1-1,5t/ha
 • Kukurica cukrová: 1,2-1,5t/ha
 • Zelenina pestovaná vonku: 1,2-1,5t/ha
 • Zelenina pestovaná v chránenom prostredí: 100-300 kg/1000m2
 • Ovocný sad: 0,5-3kg/tő
 • Stolové a muštové hrozno: 0,5-3kg/tő
 • Trávnik: 0,25kg/m2
 • Okrasné rastliny: 1,5-2t/ha

Zloženie

 

Organicka látla  50%
Sušina 40%
Nitrogén 3%
P2O5 3%
K2O 3%
CaO 5%
MgO 1%
Mn  350 mg/kg
25 mg/kg
Co  10 mg/kg
Zn  280 mg/kg
Mo  50 mg/kg
pH  8,2