AZOCOR 105®

Pokrutiny rastlinného pôvodu 30%
Perová múčka 50%
Kopytový a rohový prášok 20%
Biokontroll
Bio Povolené v ekologickom polnohospodarstve
Obsahuje rohy a kopytá

AZOCOR 105®

Výnimočnosť produktu AZOCOR 105® spočíva v jeho jedinečnom zložení, je to organické hnojivo vynikajúcej kvality, obohatené o dusík s predĺženým uvoľňovaním a je bohaté na užitočné baktérie, pH 6 – 7

Balenie:

 • 25 kg
 • 500 kg
 • Voľne ložené
Vyžiadať cenovú ponuku

AZOCOR 105® obsahuje:

 • pokrutiny rastlinného pôvodu 
 • kopytový a rohový prášok
 • perovú múčku 
 • aeróbne (l.730.000.000 /g) a anaeróbne (1,370,000,000 /g) baktérie 
 • užitočné, nenahraditeľné živiny pre mikroorganizmy nachádzajúce sa v pôde 
 • 32 % organický uhlík
 • 64 % organické látky
 • vo forme peliet s priemerom 3 – 4 mm a dĺžkou 5 – 7 mm

V prípade produktu AZOCOR 105®:

 • Počiatočne uvoľňovaný dusík pochádza z pokrutín rastlinného pôvodu, aby boli uspokojené rané potreby vegetatívneho cyklu rastliny
 • Ďalšie zabezpečovanie dusíka s pomalým uvoľňovaním, vďaka komplexným bielkovinám pokračuje mineralizáciou perovej múčky
 • Následne sa aktivuje posledný z troch komponentov, zmes kopytového a rohového prášku, ktorá má zložitejšiu štruktúru, a tak zabezpečuje ešte dlhšie a pomalšie uvoľňovanie účinných látok 
 • Minimalizuje straty spôsobené vymývaním účinných látok, a tak poskytuje racionálnejšie úspory a má pozitívny účinok na udržiavanie podzemných vodonosných vrstiev

Má pozitívny účinok na mikrobiologický život pôdy, pretože jeho zložky sú aj živočíšneho aj rastlinného pôvodu.

Zloženie

 

Nitrogén 10,5%
P2O5 1,5%
K2O 0,8%
Organický uhlík 32%
Organická látka 68%
Sušina 85%
Železo 22,5 mg/kg
Co  10 mg/kg
Bór 471 mg/kg
pH  6,05